• panggulayan.jpg

Welcome to Barangay Panggulayan Official Website!

 

PANANAW 

Isang progresibo at mapayapang barangay kung saan ang mga mamamayan ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat isa at ng Pamayanan.

 

MISYON

Matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mamamayan at maging instrumento ng lokal na pamahalaan para sa higit na serbisyo publiko.

 

Login Form